Mgr. Zuzana Gallová

V roku 2007 som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave jednoodborové štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na poradenstvo. Už počas štúdia na vysokej škole som sa v rámci štúdia stretla s liečivým terapeutickým prístupom v práci s detským klientom – s Terapiou hrou, ktorá vo mne silne zarezonovala a stala sa smerom, ktorým som sa chcela ďalej uberať. Najprv som pracovala ako špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trnave a neskôr ako špeciálny pedagóg v Základnej škole Narnia v Banskej Bystrici. V roku 2019 som ukončila výcvik v Nedirektívnej terapii hrou a neskôr Výcvik v Rodinnej terapii a individuálnej terapii vzťahovej väzby v Inštitúte rodinnej terapie v Martine.  Oba tieto výcviky sú postavené na pilieroch nedirektívnej terapie –  Na klienta zameraného prístupu PCA, ktorého autorom je Carl Rogers, a preto som sa rozhodla týmto smerom vzdelávať aj naďalej. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku PCA (v Českom inštitúte PCA Brno).

Vo svojej práci sa stretávam s ľuďmi – rodičmi, deťmi, jednotlivcami ale aj s rodinami v rôznych životných situáciách a s rôznymi ťažkosťami. Prostredníctvom Terapie hrouFiliálnej terapieIndividuálnej terapie vzťahovej väzby a zároveň prostredníctvom PCA prístupu sa snažím svojich klientov sprevádzať a poskytovať im tak bezpečný a liečivý vzťah, v ktorom môžu rásť nielen v hlbšom porozumení sebe, ale aj v nachádzaní bezpečia vo vzťahu k ľuďom a k svetu.

Kontakt:
Horná 67, Banská Bystrica 97401

Kontakt:
0914 390 900, terapiavztahov@gmail.com