Mgr. Zuzana Gallová

V roku 2007 som ukončila jednoodborové štúdium špeciálnej pedagogiky – poradenstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som ako špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trnave a v súčasnosti pôsobím ako špeciálny pedagóg v Základnej škole Narnia v Banskej Bystrici. Vo svojej práci sa venujem rodičom a deťom s rôznymi ťažkosťami, najmä deťom s poruchami učenia, s poruchami správania, s poruchami pozornosti a traumatizovaným deťom. V práci využívam Terapiu hrou, Filiálnu terapiu, Bazálnu stimuláciu, poznatky zo seminárov a kurzov zameraných na prácu s detskou kresbou, prácu a diagnostiku porúch učenia a porúch pozornosti. Absolvovala som výcvikový program Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu.

Sídlo:
ZŠ Narnia, Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica

Pôsobenie:
Banská Bystrica

Kontakt:
0914 390 900, zuzka.gallova@narniabb.sk

Menu