PhDr. Jana Kovařovicová (ČR)

Vyštudovala som psychológiu.Po celý svoj profesijný život sa venujem rodinám s deťmi, ktoré musia   prekonávať  zdravotné alebo psychické problémy. Mám profesijné aj osobné skúsenosti s deťmi v pestúnskej starostlivosti a adopcie, podieľala som sa na prípravách budúcich pestúnov a ich následnom vzdelávaní, lektorujem a venujem sa terapeutické práci s náhradnými rodinami. Absolvovala som výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii DDP, v Terapii hrou, dlhodobý výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR a výcvik v Pesso-Boyden terapii PBSP ako aj niekoľko menších výcvikov v Sandplay terapii, My Backpack,
Motivační rozhovory a iné.

Menu