Dr. Dana Palušová

Po štúdiu UVL v Košiciach som 12 rokov pracovala ako lekárka na klinike v Žiline. Počas mojej praxe som si začala viac a viac uvedomovať liečivé účinky psa na človeka a a toto poznanie mi dalo nové smerovanie a po ročnom výcviku som sa začala venovať canisterapii. Založila som Detské centrum Havino , ktoré sa ako prvé na Slovensku venuje canisterapii pre najmenších . Počas mojej práce s deťmi a ich rodičmi som začala čoraz viac vnímať dôležitosť vzťahovej väzby pri formovaní osobnosti dieťaťa a to ma priviedlo k štúdiu rodinnej terapie zameranej na attachment a následne k štúdiu terapie hrou a filialnej terapie. Som absolventkou mnohých kurzov, ktoré mi pomohli priblížiť sa k svetu detí, porozumieť ich vývinu od prenatálneho obdobia až do dospievania. Som lektorka detskej masáže a zaujíma ma význam dotyku a jeho blahodarný vplyv na ľudsky organizmus. Dosiahla som bod, kde je moja práca koníčkom a mojím koníčkom je práca .

Menu