Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nižšie uvedené atribúty vzdelávania v profesijnom rozvoji. Vaše hodnotenie využijeme na skvalitnenie Vám ponúkaných programov vzdelávania.

Dotazník okrem otázok so škálovanou odpoveďou obsahuje aj otvorené otázky. Prosím Využite aj túto možnosť vyjadrenia Vašich názorov.

Dotazník je anonymný.

Dotazník hodnotenia kvality

    Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali hodnoteniu absolvovaného vzdelávania.