Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

 

 metóda MY backpack
18.-19.05.
2017

Metóda My BackPack bola vyvinutá v Holandsku a napomáha prevencii rozvoja posttraumatickej stresovej poruchy, rozvoj sebapodpory a plnší kontakt dieťaťa so svojimi emóciami

 

 bližšie informácie nájdete v časti AKTUALITY

 

 

 

Komplexný kurz - 66 hodín

SANDPLAY TERAPIE

1. stretnutie: 05.-07.10.2017

2. stretnutie: 19.-21.10.2017

3. stretnutie: 16.-18.11.2017


bližšie informácie nájdete v časti AKTUALITY

 

 

 

 

 

Práca s telom ako  dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s dieťaťom 

30.-31.3.2017

04.-05.05.2017

 21.-22.09.2017

bližšie informácie a termíny
nájdete v časti  AKTUALITY

 

 

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY


29.11. - 01.12. 2017

Seminár je zameraný na získanie základných informácií o diagnostike
detí, adolescentov a dospelých


·       
   ·       
attachmentu u adolescentov
a dospelých     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výcvikový program

Rodinná terapia

zameraná na vzťahovú väzbu

Cieľom výcvikového
programu je osvojiť si terapeutické zručnosti práce s rodičmi detí predškolského a školského veku formou rodinnej terapie.

začiatok apríl 2017 - ukončenie marec 2018 

  

bližšie informácie o výcviku nájdete v časti AKTUALITY

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familienbrett - rodinná doska 
 25.03.
2017 Martin

diagnostický a terapeutický materiál vhodný

na prácu s deťmi, adolescentmi, dospelými aj rodinami


 

 

 

 

 KOMUNIKAČNÁ BEDŇA 
 16.05.
2017

efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov

bližšie informácie nájdete v aktualitách

 

 

 

Sem vložte text

 

 

 

 

 

 Viac informácií sa dozviete kliknutím tu.