Poruchy príjmu potravy u detí a mladistvých
09.-10.02.
2018

PhDr. Lýgia Bátovská

 

bližšie informácie v časti Vzdelávacie semináre

 

 

 

Komplexný kurz

66 hodín

SANDPLAYING TERAPIA

1. stretnutie: 01.-03.03.2018

2. stretnutie: 05.-07.04.2018

3. stretnutie: 24.-26.05.2018

Mgr. Alenka Vávrová
bližšie informácie v časti   Vzdelávacie semináre

 

 

 

 

 

Možnosti využitia hry v terapeutickej práci s dieťaťom a rodinou

začiatok nového behu !!!

október 2018 

 

bližšie informácie v časti  Výcviky

 

 

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY


11.04. - 13.04. 2018


PhDr. Jana Kovařovicová

PaedDr. Dušana Priehradná

 

bližšie informácie v časti Vzdelávacie semináre·       
attachmentu u adolescentov
a dospelých     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výcvikový program

Rodinná terapia

zameraná na vzťahovú väzbu

POZOR PONUKA NOVÉHO BEHU !!!!!!!!!

Cieľom výcvikového programu je osvojiť si terapeutické zručnosti práce s rodičmi detí predškolského a školského veku formou rodinnej terapie.

začiatok október 2018 - ukončenie november 2019 

  

bližšie informácie nájdete v časti Výcviky

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familienbrett

rodinná doska 
 27.01.
2018

PhDr. Lýgia Bátovská


         bližšie informácie v časti            Vzdelávacie semináre

 

 

 

 

  KOMUNIKAČNÁ BEDŇA
 efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov

16.03.2018

bližšie informácie v časti Vzdelávacie semináre

 

 

 

 

Sem vložte text

 

 

 

 

 

 Viac informácií sa dozviete kliknutím tu.