Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

 

 Poruchy príjmu potravy u detí a mladistvých
09.-10.02.
2018

PhDr. Lýgia Bátovská

 

bližšie informácie v časti Vzdelávacie semináre

 

 

 

Komplexný kurz

66 hodín

SANDPLAYING TERAPIA

1. stretnutie: 01.-03.03.2018

2. stretnutie: 05.-07.04.2018

3. stretnutie: 24.-26.05.2018

Mgr. Alenka Vávrová
bližšie informácie v časti   Vzdelávacie semináre

 

 

 

 

 

Využitie detskej kresby v arteterapii 

1. blok: 07.-08.12.2017

2. blok: 17.-18.01.201

 lektorka: Mgr. Broňa Plešková

bližšie informácie v časti  Vzdelávacie semináre

 

 

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY


29.11. - 01.12. 2017


PhDr. Jana Kovařovicová

 

bližšie informácie v časti Vzdelávacie semináre·       
attachmentu u adolescentov
a dospelých     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výcvikový program

Rodinná terapia

zameraná na vzťahovú väzbu

POZOR PONUKA NOVÉHO BEHU !!!!!!!!!

Cieľom výcvikového programu je osvojiť si terapeutické zručnosti práce s rodičmi detí predškolského a školského veku formou rodinnej terapie.

začiatok október 2018 - ukončenie november 2019 

  

bližšie informácie nájdete v časti Výcviky

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familienbrett

rodinná doska 
 27.01.
2018

PhDr. Lýgia Bátovská


         bližšie informácie v časti            Vzdelávacie semináre

 

 

 

 

  skupinová supervízia
 Sandplaying - práca s pieskom

25.11.2017

bližšie informácie v časti Supervízie

 

 

 

 

Sem vložte text

 

 

 

 

 

 Viac informácií sa dozviete kliknutím tu.