Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

 

 Poruchy príjmu potravy u detí a mladistvých
09.-10.02.
2018

stanovenie diagnózy

rozdiely medzi dospelými a detskými pacientami

psychoterapeutické pôsobenie

 bližšie informácie v AKTUALITY

 

 

 

Komplexný kurz

66 hodín

SANDPLAY TERAPIA

1. stretnutie: 05.-07.10.2017

2. stretnutie: 19.-21.10.2017

3. stretnutie: 16.-18.11.2017

Lektorka: Mgr. Alenka Vávrová
bližšie informácie nájdete v časti AKTUALITY

 

 

 

 

 

Využitie detskej kresby v arteterapii 

1. blok: 07.-08.12.2017

2. blok: 17.-18.01.201

 lektorka: Mgr. Broňa Plešková

bližšie informácie a termíny
nájdete v časti  AKTUALITY

 

 

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY


29.11. - 01.12. 2017

Seminár je zameraný na získanie základných informácií o diagnostike
detí, adolescentov a dospelých


·       
   ·       
attachmentu u adolescentov
a dospelých     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výcvikový program

Rodinná terapia

zameraná na vzťahovú väzbu

POZOR PONUKA NOVÉHO BEHU !!!!!!!!!

Cieľom výcvikového
programu je osvojiť si terapeutické zručnosti práce s rodičmi detí predškolského a školského veku formou rodinnej terapie.

začiatok október 2018 - ukončenie november 2019 

  

bližšie informácie o výcviku nájdete v časti AKTUALITY

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familienbrett - rodinná doska 
 27.01.
2018 Martin

diagnostický a terapeutický materiál vhodný

na prácu s deťmi, adolescentmi, dospelými aj rodinami


 

 

 

 

  skupinová supervízia
 Sandplaying - práca s pieskom

25.11.2017

bližšie informácie nájdete v aktualitách

 

 

 

 

Sem vložte text

 

 

 

 

 

 Viac informácií sa dozviete kliknutím tu.